Enkele jaren heb ik geen betaling ontvangen voor een toeslag waar ik wel recht op had. De 1e en enige keer in mijn leven ben ik derhalve gestart met een gerechtelijke procedure, en deze heeft mij een overwinning opgeleverd. Mijn tegenpartij heeft gevraagd om mijn beroep in te trekken ,zodat er geen Rechtszitting heeft plaatsgevonden. De rechtbank heeft de tegenpartij de Belastingdienst/Toeslagen veroordeeld tot het betalen van de proceskosten , griffierechten en de betalingen ,die zij mij – met terugwerkende kracht - verschuldigd waren. De zaak is tot mijn volle tevredenheid door de belastingdienst afgehandeld. Mijn onvrede is dankzij "JAZORG" Bart Dirkx weg genomen.

Het principe van JAZORG is empowerment en een stapsgewijze aanpak met tussentijdse evaluatie, Dit is perfect verlopen. De transformatie van mijn verhaal in juridische termen was heel duidelijk en op feiten gebaseerd. Jazorg kan ik aan een ieder aanbevelen!

Bart nogmaals hartelijk dank.