jazorg artikel

 

De zorg verandert continu en de wetten kunnen erg ingewikkeld zijn. Gezondheidsjurist Bart Dirkx staat patiënten in de zorg bij met zijn bedrijf JAZORG.

Dit doet hij inmiddels al tien jaar en met veel succes: 'Het hoeft niet altijd tot een procedure te leiden. Ik vind bet juist een 'sport' om op zoek te gaan naar
lichtpuntjes die tot een oplosssing leiden. 

Cliënten kunnen bij JAZORG terecht voor advies en bijstand over WMO-indicaties, het persoonsgebonden budget,
patiëntenrechten zoals zaken over privacy 
in de zorg, maar ook over medische fouten door artsen. Patiënten weten vaak niet welke weg zij moeten
bewandelen, zijn soms te ziek, hebben de energieniet of durven gewoon niet.

 "Het is mijn 'sport' op zoek te gaan naar een oplossing"

Luisteren en samenwerken

Naast de voldoening en diversiteit aan zaken staat de werkwijze voor JAZORG hoog in hat vaandel. Ik werk stapsgewijs en oplossingsgericht. Ik luister naar
de cliënt en werk ermee samen. Er gaat bijvoorbeeld geen brief de deur ult zonder dat de cliënt deze heeft gezien en zich erin herkent. Cliënten vinden het
daarnaast prettig dat ik bij hen thuis kom'.

Klachtenfunctionaris

Dirkx zet zich ook in voor cliëntenbelangenorgarnisaties en zorgaanbieders. Eerstgenoemde leggen cliëntgerichte juridische vraagstukken op zijn bordje.
Zorgaanbieders adviseert hij over het beleid: de wetgeving is vaak complex en vooral kleinere zorgaanbieders of zzpers kloppen daarvoor bij mij aan.
Bij conflicten kunnen zij hem ook in-huren als onafhankelijk klachtenfunctionaris: om te voorkomen dat de klacht escaleert en een bevredigende 
(gezamenlijke) oplossing kan worden bereikt. Ik bemiddel en stel me dan neutraal op.

 JAZORG
Durendaelweg 10
5056 ZA Berkel-Enschot
06-30422766

 

Tekst: Annabelle Nooteboom
Fotograaf: Bas Haans
Bron: De Schakel
Datum: 23-11-2018

  


 

JAZORG gestart met inloopspreekuur

 

dinsdag 14 april 2015

 

Krantenknipsel

 


 

JAZORG in het programma ' Uit in de regio Brabant',
zondag 15 december 2013

Liveuitzending van RTV Midden-Brabant vanuit De BaLaDe in Waalwijk waarin ik rond 12.00 uur geïnterviewd ben.

Bron: RTV Midden-Brabant


 

JAZORG met vast item op de radio

Sinds eind oktober 2013 tot mei 2014 was JAZORG elke woensdagochtend te beluisteren op RTV Midden-Brabant met elke keer weer een nieuw onderwerp over patiëntenrechten. Verslagen van de uitzendingen zijn op te vragen bij JAZORG.

 


 

JAZORG op de Gezond en Wel beurs 2013

JAZORG stond op 5 en 6 oktober 2013 ook op de Gezondheidsbeurs in Kaatsheuvel. RTV Midden-Brabant heeft daar een interview afgenomen bij de oprichter en eigenaar Bart Dirkx van JAZORG.

Bron: RTV Midden-Brabant


Gehandicapte vrouw spant rechtszaak tegen Breda aan om korten huishoudelijke hulp

BREDA - De gemeente Breda krijgt een rechtszaak aan de broek voor het korten op huishoudelijke hulp. De zwaar gehandicapte Ria van Loon uit Bavel krijgt sinds een aantal maanden één uur minder hulp in haar huishouden en dat pikt ze niet.

Sinds vorig jaar is Breda opnieuw aan het beoordelen of mensen die huishoudelijke hulp via de gemeentekas krijgen daar wel recht op hebben. Na een bezoek aan Ria van Loon besloot de gemeente dat ze het met minder af kan. Ria diende een bezwaarschrift in, maar de gemeente vindt dat Ria zelf moet bewijzen dat ze dat extra uurtje wel degelijk nodig heeft.

Ernstig ziek

Door een auto-ongeluk in 1994 liep Ria ernstig rug- nek- en hersenletsel op. Bovendien heeft de 67-jarige een ziekte die chronische ontstekingen door haar hele lichaam veroorzaakt en ze kreeg te kampen met borstkanker. Maar dat doet niets af aan haar strijdbaarheid. Ze stapt naar de rechter om de gemeente Breda te bewegen haar de volledige 6,9 uur huishoudelijke hulp die ze eerst had terug te geven. Sinds een paar maanden krijgt ze nog maar zes uur.

Rechtszaak

Jazorg denkt dat ze goede kans maakt de rechtszaak te winnen, omdat de gemeente verzuimd heeft de afwijzing op het bezwaarschrift voldoende te motiveren. Zo heeft de gemeente geen medische informatie bij Ria's huisarts ingewonnen, hoewel ze daar wel toestemming voor heeft gegeven. De gemeente Breda wil niet op de zaak reageren, zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan.

Meerdere rechtszaken

Als Ria de gerechtelijke procedure tegen de gemeente wint, kan de gemeente nog veel meer rechtszaken tegemoet zien. Waarschijnlijk zullen ook andere mensen die door Breda zijn gekort op huishoudelijke hulp rechtszaken gaan aanspannen. Wanneer Ria's zaak voor de rechter komt is nog niet bekend.

Bron: Omroep brabant


Een artikel over deze principiële kwestie is ook verschenen in:

- BN/De Stem van 16 februari 2012.

- Dagblad Trouw van 28 februari 2012.


- Op 24 mei a.s. vindt om 11.30 uur de rechtszaak bij de Rechtbank Breda plaats. Het is tekenend voor het belang van de rechtszaak dat de zaak wordt behandeld door de meervoudige kamer (3 rechters) i.p.v. de enkelvoudige kamer (1 rechter).


- Zie artikel in Dagblad Trouw van vrijdag 25 mei jl. n.a.v. de rechtszaak getiteld: 'Bavelse eist uur thuishulp terug' klik hier om te bekijken.


Uitspraak

Op 27 december 2012 heeft de Rechtbank Breda uitspraak gedaan in deze zaak. Het beroep is gegrond verklaard omdat de gemeente bij het heronderzoek geen recent medisch onderzoek heeft laten verrichten door een arts waardoor sprake is van een zorgvuldigheidsgebrek en dat het bestreden besluit (de beslissing op bezwaar) daarmee tevens onvoldoende gemotiveerd is. Voorts is geen sprake van een redelijke overgangstermijn waarbinnen het bestreden besluit moest ingaan (23 dagen na bekendmaking) en is deze verlengd met ruim 5 maanden (per 1 januari 2012). Daarnaast is de gemeente Breda veroordeeld in de betaling van griffierecht, reiskosten en proceskosten.

De vastgestelde indicatie van 6 uur kan echter de rechterlijke toets doorstaan waardoor in feite alsnog sprake is van een indicatie van 6 uur huishoudelijke hulp per week voor onbepaalde tijd, zij het ingaande per 1 januari 2012 i.p.v. 27 juli 2011.

Vindplaats uitspraak: LJN: BY7580, Rechtbank Breda , 12/989