Afgelopen vrijdag ben ik naar een zeer informatieve en inspirerende werkconferentiedag geweest in Woerden. Thema: "de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) - en nu praktisch!" Deze dag werd op voortreffelijke wijze georganiseerd door Marga Timmers van Klachtenmanagement Zorg. Alle deelnemers (ca. 100 personen: klachtenfunctionarissen, beleidsmedewerkers, bestuurders/managers, leden van klachtencommissies en (gezondheids)juristen) deden enthousiast mee en er waren interessante sprekers die de WKKGZ uit verschillende invalshoeken belichtten. Op de eerste plaats Marga Timmers zelf over routing van de klacht binnen de klachtenregeling van de zorgaanbieder en over de klachtenafhandeling in de ketenzorg. Ook was er Nadia Oost seniorbeleidsmedewerker van het Ministerie van VWZ die inging op de kern van de wet en de interpretatie. Was er een voordracht van advocate Mieke de Die over de positite van de aangeklaagde. Een presentatie van Marlout Corba (voorzitter van de VKIG) over de klachtenfunctionaris als professional en van Eric Verkaar (die sprak namens Zorgbelang Nederland) en Tijs Kuipers van de Inspectie over toezicht op de WKKGZ. Enkele conclusies:

- is dat de WKKGZ een kaderwet is die veel mogelijk maakt om de klachtenregeling zo toegankelijk mogelijk te maken mits gericht op het type cliënten en de aard van de zorg; - dat de klachtenfunctionaris onafhankelijk moet kunnen werken al dan niet in dienstverband en dat daarnaast in bepaalde sectoren (verstandelijk gehandicapte zorg, jeugdzorg en GGZ zorg) een cliëntenvertrouwenspersoon belangrijk is voor de ondersteuning van de cliënt; - dat (volgens Tijs Kuipers) als de zorgaanbieder een schriftelijke klachtenregeling opstelt, een klachtenfunctionaris heeft die zijn/haar werk kan doen en is aangesloten bij een externe Geschilleninstantie daarmee al voldaan wordt aan de voorwaarden van de WKKGZ.

Het belang van de rol van de klachtenfunctionaris werd niet alleen wettelijk bevestigd maar kreeg ook door de aanwezige sprekers en deelnemers in de praktijk steeds meer handen en voeten.