Afgelopen vrijdag 20 november 2015 heb ik mijn opleiding tot Klachtenfunctionaris in de Zorg- en Welzijnssector bij Quasir succesvol afgerond.

Dat betekent dat ik ook inzetbaar ben als gediplomeerd klachtenfunctionaris voor zorgaanbieders bij de opvang en bemiddeling van klachten van hun cliënten.